?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄QRLpdHU?0kvq式变压器品介l?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="SG(B)13-RLpdHU?0kvq式变压器品简?emsp; 该品引q了1946q发明三l线圈芯l构变压器的国专家的专利技术,支持国内专家开发的多边形截面核心技术,以及我公司自ȝ..."><meta name="keywords" content="SG(B)13-RLpdHU?0kvq式变压器品介l?,"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.yaetvd.tw">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.yaetvd.tw/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.yaetvd.tw/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.yaetvd.tw/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄QRLpdHU?0kvq式变压器品介l?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q北京创联汇通电?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/9/8 14:57:47</span><input type="hidden" id="ID" value="100918207"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄QRLpdHU?0kvq式变压器品介l]:SG(B)13-RLpdHU?0kvq式变压器品简?emsp; 该品引q了1946q发明三l线圈芯l构变压器的国专家的专利技术,支持国内专家开发的多边形截面核心技术,以及我公司自ȝ...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> SG(B)13-RLpdHU?0kvq式变压器品简?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   该品引q了1946q发明三l线圈芯l构变压器的国专家的专利技术,支持国内专家开发的多边形截面核心技术,以及我公司自ȝ发的U圈l线讑֤和模L产。CU三l线圈铁芯SGB11pd非封装式q式电力变压器由国UL认证的NOMEX生。保温系l结构更加合理,安全可靠Q环保节能,防火防爆Q防污,防尘Q防潮,q蝲能力强。体U小Q维护简单等特点。设计先q,l构合理Q外形美观,主要性能指标优于国内标准。它最适用于高层住宅,机场QR站,码头Q地铁,医院Q电厂,冉工业Q购物中心,住宅区和矛_工业。,核电站,核潜艇等地?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> SG(B)13-RLpdHU?0kvq式变压?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   一Q可?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   铭牌具有较强的q行能力Q采用新l构Q新材料Q新工艺Q散热条件好Q热寿命长,q蝲能力强?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   使用优质甉|l缘材料NOMEXU张Q电l缘和机械性能长期E_Q绝~材料不易老化Q抗收羃性和抗压~性,加上强弹性,良好的抗撕裂性和耐磨性。因此确保线圈保持紧凑ƈ且即使在使用数年之后也能够承受短路压力?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   二,安全 </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   变压器采用基于杜邦NOMEXU的CU绝~系l。耐热{?20℃,hȝQ阻燃,自熄Q无毒,防火{特炏V?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   U圈不会开裂。用先q的VPI讑֤和真I压力浸渍技术,UL认证的高品质渍清漆和NOMEXU张形成h优异防潮性的混合l缘pȝQOVDTq式变压器能够抵抗潮湿R入,q具有: </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   1.高拉伸强度和撕裂强度?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   2.高抗摩擦和抗切割性能?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   3.高抗压强度确保在短\或其他机械应力下E_而牢固的l缘l构?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   4.该品具有优异的防潮Q防污,防尘Q防霉,防盐雄性能Qƈ能承受热冲击Q永不开裂?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   体积,重量轅R杜邦NOMEXU用作主要绝~材料,用作变压器热点的混合l缘pȝ。品耐热性高Q线圈结构无装Q开放,散热效果好,变压器小。重量轻?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   变压器主l缘NOMEXU具有非怽的介电常敎ͼ1.5-2.5Q,接近周围I气的介电常敎ͼ?Q)Q在相同的电场强度下QNOMEXU可以承受比其他l缘材料更大的电场强度,可以使空气承受更低的电场强度Qƈ相应地减空气绝~距,使这些部件可以是一个尺寸更,q减了变压器的整体寸?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   NOMEX芳香聚酰胺绝~材料在世界范围内被认ؓ是高质量的电l缘材料Q其低介电常数和冷却介质之间的电场分布更均匀Q可实现零局部放c?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   它的耐热性: </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   1.?20C下保持长期稳定性?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   2.它可以承?50C的短期操作?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   3.在各U温度和湿度下保持稳定的性能?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   4.?50CӞ它不会熔化,动q支持燃烧?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   5.?50CӞ不会释放出有毒或腐蚀性气体?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   ?环保 </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   它不会在刉,q输Q储存和q营q程中污染环境?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   U圈可以分解和回收利用,不会对环境造成危害Q保护环境,应潮流?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   不支持燃烧,可以ȝQ不会爆炸,750C以下不会释放出有x体?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   低噪声。它可以满城市密集人口对噪声的更高要求?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   四,节能 </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   采用三维U圈芯,在变压器设计技术,核心l构Q工艺改q,深入研究Q干式变压器损耗,I甉|和负载损耗均有所降低Qƈ可节省硅钢片用量和铜Q以实现最x料,以实现最佌能?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   q符合中国配电变压器行业的主要发展方向:一是节能和型化,二是化,三是环保Q四是可靠性提升?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/200910/AD100918301_1.html" target="_blank">甉|癄Q多股Y铜线好还是单股好Q?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918300_1.html" target="_blank">甉|癄Q怎么d分线盒里的零U跟火线</a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918299_1.html" target="_blank">甉|癄Q电?10v?20v的区?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918298_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工如何整理电U才整齐Q?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918297_1.html" target="_blank">甉|癄Q?20V供电15KW讑֤用多_?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918296_1.html" target="_blank">甉|癄Q三相电接头用绝~胶布缠危险吗?</a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918295_1.html" target="_blank">甉|癄Q家装接电地U可不可以多个分路共</a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918294_1.html" target="_blank">甉|癄Q入hd关用漏保q是I开</a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918293_1.html" target="_blank">甉|癄Q空开和漏保开兛_自在电\中所?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918292_1.html" target="_blank">甉|癄Q两个中间电器实现互锁的方?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918301_1.html" target="_blank">甉|癄Q多股Y铜线好还是单</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918300_1.html" target="_blank">甉|癄Q怎么d分线盒里?/a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918299_1.html" target="_blank">甉|癄Q电?10v?20v的区</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918298_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工如何整理电U才</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918297_1.html" target="_blank">甉|癄Q?20V供电15KW讑֤?/a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918296_1.html" target="_blank">甉|癄Q三相电接头用绝~胶</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918295_1.html" target="_blank">甉|癄Q家装接电地U可不可</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918294_1.html" target="_blank">甉|癄Q入hd关用漏保q?/a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/200806/AD100916921_1.html" target="_blank">甉|癄Q浅谈箱式变压器变电</a></li><li>·<a href="/text/32/200624/AD100915667_1.html" target="_blank">甉|癄Q半导电电阻率测试A</a></li><li>·<a href="/text/32/200603/AD100914706_1.html" target="_blank">甉|癄Q谈谈直系l接地故</a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914335_1.html" target="_blank">甉|癄Q信L~种cd用?/a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914330_1.html" target="_blank">甉|癄Q自来水量计的选型</a></li><li>·<a href="/text/32/200522/AD100914176_1.html" target="_blank">甉|癄Q直电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200512/AD100913728_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器的性能?/a></li><li>·<a href="/text/32/200414/AD100912662_1.html" target="_blank">甉|癄Q楔形流量计使用说明</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.yaetvd.tw">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.yaetvd.tw/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 业务合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.yaetvd.tw/"><span class="STYLE1">11ѡ5ǰ3ֻ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>