?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄Q?0kvUSCB12pd环氧树脂q式变压?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="产品特征Q?emsp; 1.体积,重量轻,占地面积,安装成本低?emsp; 2.安全Q防火,无污染,可直接在负荷中心操作;  3.低损耗,低噪韻I节能效果..."><meta name="keywords" content="10kvUSCB12pd环氧树脂q式变压?,"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.yaetvd.tw">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.yaetvd.tw/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.yaetvd.tw/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.yaetvd.tw/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄Q?0kvUSCB12pd环氧树脂q式变压?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q北京创联汇通电?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/9/8 15:28:14</span><input type="hidden" id="ID" value="100918211"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Q?0kvUSCB12pd环氧树脂q式变压器]:产品特征Q?emsp; 1.体积,重量轻,占地面积,安装成本低?emsp; 2.安全Q防火,无污染,可直接在负荷中心操作;  3.低损耗,低噪韻I节能效果...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 产品特征Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   1.体积,重量轻,占地面积,安装成本低?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   2.安全Q防火,无污染,可直接在负荷中心操作; </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   3.低损耗,低噪韻I节能效果明显Q免l护; </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   4.强制风冷Q散热性能好,q蝲能力强,50Q容量运? </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   5.良好的防潮性,适用于高湿度和其他恶劣环? </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   6.采用国内先进生工艺Q机械强度高Q短路阻力小Q局部放电小Q热E_性好Q可靠性高Q用寿命长; </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   关于q式变压器h?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   Ҏ式干式变压器。高压线路下的大型干式变压器和我们经常在街道上看到的变电站中的大型干式变压器是a式q式变压器。这U干式变压器通常用于提升到大电压Q因为它们具有良好的冷却速率和效果。该变压器基本上是三相干式变压器Q因Z相干式变压器通常用于大功率传输和变换位置。三相a式35KV配电q式变压器的市场hUؓ13000元。根据线圈缠l的方式Qa式q式变压器可分ؓ双绕l和三绕l干式变压器。双l组是小定w的干式变压器Q三l组是大定w的干式变压器。干式变压器的h格取决于电阻器的l组。三相双la?0kVq式变压器的市场hUؓ11000元?0kV三绕la式q式变压器的市场hUؓ1.6万元?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   q式变压器。干式变压器主要用于型电力传输和{换应用,如实验室。干式变压器分ؓ单相和三相。单相干式变压器用于型环境中的电力。三相干式隔dq式变压器的市场hUؓ1.4万元?0 kV三相q式变压器的市场h?000元左右以上。干式变压器h与a式q式变压器相同的双绕l电d三个l组电阻。湘友E型双l组750V单相隔离q式变压器的市场hUؓ500元。河南三相干式变压器的市Zh格约?.8万元?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/200910/AD100918301_1.html" target="_blank">甉|癄Q多股Y铜线好还是单股好Q?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918300_1.html" target="_blank">甉|癄Q怎么d分线盒里的零U跟火线</a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918299_1.html" target="_blank">甉|癄Q电?10v?20v的区?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918298_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工如何整理电U才整齐Q?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918297_1.html" target="_blank">甉|癄Q?20V供电15KW讑֤用多_?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918296_1.html" target="_blank">甉|癄Q三相电接头用绝~胶布缠危险吗?</a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918295_1.html" target="_blank">甉|癄Q家装接电地U可不可以多个分路共</a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918294_1.html" target="_blank">甉|癄Q入hd关用漏保q是I开</a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918293_1.html" target="_blank">甉|癄Q空开和漏保开兛_自在电\中所?/a></li><li>· <a href="/text/32/200910/AD100918292_1.html" target="_blank">甉|癄Q两个中间电器实现互锁的方?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918301_1.html" target="_blank">甉|癄Q多股Y铜线好还是单</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918300_1.html" target="_blank">甉|癄Q怎么d分线盒里?/a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918299_1.html" target="_blank">甉|癄Q电?10v?20v的区</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918298_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工如何整理电U才</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918297_1.html" target="_blank">甉|癄Q?20V供电15KW讑֤?/a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918296_1.html" target="_blank">甉|癄Q三相电接头用绝~胶</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918295_1.html" target="_blank">甉|癄Q家装接电地U可不可</a></li><li>·<a href="/text/32/200910/AD100918294_1.html" target="_blank">甉|癄Q入hd关用漏保q?/a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/200806/AD100916921_1.html" target="_blank">甉|癄Q浅谈箱式变压器变电</a></li><li>·<a href="/text/32/200624/AD100915667_1.html" target="_blank">甉|癄Q半导电电阻率测试A</a></li><li>·<a href="/text/32/200603/AD100914706_1.html" target="_blank">甉|癄Q谈谈直系l接地故</a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914335_1.html" target="_blank">甉|癄Q信L~种cd用?/a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914330_1.html" target="_blank">甉|癄Q自来水量计的选型</a></li><li>·<a href="/text/32/200522/AD100914176_1.html" target="_blank">甉|癄Q直电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200512/AD100913728_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器的性能?/a></li><li>·<a href="/text/32/200414/AD100912662_1.html" target="_blank">甉|癄Q楔形流量计使用说明</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.yaetvd.tw/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.yaetvd.tw">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.yaetvd.tw/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.yaetvd.tw/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 业务合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.yaetvd.tw/"><span class="STYLE1">11ѡ5ǰ3ֻ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>